Årsmøte i Ottadalen Sykkelklubb 2014

Årsmøte på Bokhandelen kafé i Vågå torsdag 13. februar kl 1900

Sakliste:

1. Årsmelding

2. Valg

3. Regnskap

4. Medlemskontigent 2015.

5. Godtgjørelse formann og kasserer for 2014.

6. Støtte til yngre utøvere (sponsing) for 2014.

7. Økonomisk støtte til fellesopplegg ritt i 2014. Trondheim – Oslo, Lillehammer – Oslo, Birken evt. andre.

8. Arrangement klubben skal ha kommende år.

9. Eventuelt.

10. Orientering om lagkonkurranselag i Lillehammer – Oslo 2014

 

Vel møtt!

Styret i Ottadalen Sykkelklubb