Ekstraordinært årsmøte

Etter mye arbeid har det ikke lykkes valgkomiteen å finne noen til å ta på seg styreledervervet i Ottadalen Sykkelklubb. Dette er klubben pålagt å ha. Det vil derfor bli ekstraordinært årsmøte i midten av mars. 
Dersom ingen tar på seg å være styreleder for OSK innen 5. mars 2017 vil eneste sak på det ekstraordinære årsmøtet bli å vedta å legge all aktivitet i OSK til et absolutt minimumsnivå. Det vil da eventuelt si at OSK i 2017 blir en klubb der man kun kan løse lisens, har fellestreninger og har felles drakter. Dette vil da innebære:

– OSK arrangerer ingen ritt i 2017

– Klubben skal ikke ha noe krav til dugnadsarbeid, hverken blant styremedlemmer eller andre medlemmer

– Styret vil ikke måtte ta initiativ til, eller ha ansvar for noen andre arrangementer eller fellesopplegg i forbindelse med ritt eller i andre sammenhenger

– Om klubben fortsatt skal gi støtte til utøvere og fellesopplegg må avgjøres på det ekstraordinære årsmøtet
Er det fortsatt ingen som vil som ta på seg styreledervervet under disse forutsetningene, må det ekstraordinære årsmøtet eventuelt avvikle klubbens drift.
Klubben mangler også ett medlem i valgkomiteen dette året. Dette må også på plass innen 5. mars.
Dersom noen er interesserte i styreledervervet, kan de ta kontakt med Knut Rønningen eller Frank Båtstad i valgkomiteen, eller avtroppende styreleder Øyvind Svare Odde på ottadalensk@gmail.com.
Dersom det lykkes å finne ny styreleder innen det ekstraordinære årsmøtet, velges denne på dette møtet. 

Vi kommer tilbake til tid og sted for det ekstraordinære årsmøtet. 

Årsmøtereferat

Referat fra årsmøtet i Ottadalen SK 16/2 2017
1. Valg av møteleder
Øyvind Svare Odde valgt.

2. Godkjenning av innkalling
For senere år sendes møteinnkalling ut på papir sammen med giro for medlemsskap. Sendes ut fra medlemslister tilbake i tid.

3. Valg av referent
Tore Sundero valgt.

4. Valg av 2 stk til å skrive under møteprotokoll
Kjell Ivar Brun og Mona Kleiven valgt.

5. Årsmelding
Årsmelding ble godkjent med følgende korrigeringer:
Per Ivar Weydahl har ikke mottatt støtte.
Medlemstall pr dat er ca 60.

6. Regnskap
Regnskap gjennomgått og godkjent av revisor med noen få anmekninger.
Regnskapen viser ett lite overskudd, men det er ett reelt underskudd da noen fakturaer fra 2016 ble betalt etter nyttår og vil da komme på regnskapen for 2017.

7. Medlemskoningent 2018
Uendret: 300.- for enkelt personer og 350.- for familie.

8. Godtgjørelse for leder og kasserer
Uendret: 4000.- til leder og 4000.- til kasserer.

9. Støtte til utøvere og arrangement
Uendret :
Støtte til deltagelse på diverse ritt for junior og senior under 25 år etter søknad > maks 15000kr i året etter dokumentasjon (kvittering)
Ved deltagelse i NM, Nordisk ,EM og VM blir senior over 25 år vurdert støtte etter søknad > inntil 1000kr pr ritt.
Søknadsfrist 1. desember
Norgescup-master vil ikke bli prioritert støtte.
Fortsetter som før med støtte til arrangement som gjeld gruppe,som f.eks. Birkebeinerrittet, DSSP: T-O lag og L-O lag
10. Arbeidsplan 2017
Det er søkt om å arrangere Lomsrittet og Lalmsrittet. Nye traseer er lagt i samarbeid med lokalt politi, med fokus på trafikksikkerhet.
Treningsplaner som tidligere år, tirsdag, torsdag og søndag. Fokus på rolig tur med høy sosial faktor på søndager.
Forslag om sesongavslutning i forbindelse med Sykkel VM i Bergen. Styret utarbeider forslag.
11. Eventuelt
Tilbud om kjøp av spinningsykler fra Lalm IL ble nedstemt.
Sjeke opp og rydde i org.nr i Brønnøysund. Klubben er registrert med 2 nr.
12. Valg
Ny styremedlem for Mona Kleiven blir Bjørn Eriksen, og ny styremedlem for Tore Johansen blir Lars Blekastad.
Valgkomiteen har ikke klart å finne ny leder etter Øyvind Svare Odde, og det mangler også ett medlem i valgkomiteen etter Knut Rønningen.
Det berammes nytt årsmøte i mars. I forkant legger styret ut info om konsekvenser og mulige løsninger på nettsida, for om mulig å få respons fra medlemmer som ser verdien i aktiv klubbdrift og ønsker å bidra for å opprettholde driften på dagens nivå.

17/2 -2017
Tore Sundero

Per-Ivar sykla Gjende på langs

Vi har ein spesiell vinter med lite snø, men det opnar dørene for nye opplevingar på sykkelen. 

Per-Ivar Weydahl er ivrig vintersyklist, og med skikkelege piggdekk er det ikkje noko problem å sykle på stålisen som ligg på vatna rundt oss. 

Søndag sykla Per-Ivar Gjende på langs, frå Bessheim til Gjendebu og attende. Han fortel at spesielt på dei innerste 16 kilometrane var tilhøva topp, med 10-15 cm stålis. Gjende har som kjent lite bakkar, så å halde eit 25 km/t i snitt var lett. Ellers melder han om lite trafikk, faktisk var han heilt einsleg på isen denne dagen. 

Foto: Per-Ivar Weydahl

Tekst: Øyvind Svare Odde

Klubbtilbud på ruller

Wahoo Kickr og Wahoo Kickr Snap er to veldig populære og kjempegode ruller med moderne Ant+-teknologi. Disse rullene er så populære at det sjelden er tilbud på de, men nå har vi fått klubbtilbud fra http://www.efct.no:

Wahoo KICKR16: 8.999,- (veil 11.999,-)

Wahoo KICKR SNAP: 3.999,- (veil 4.999,-)
Se video av KICKR her: https://m.youtube.com/watch?v=ow1_f7ee18M

Minste bestillingsantall er 5 stk. Bestilling innen 25. februar. 

Send mail til ottadalensk@gmail.com

Nytt angående lisens i 2017

Lisens kjøpes på samme måte som den har gjort de siste år. Gå inn på sykling.no og velg Lisens i menyen og følg anvisningene. 

Det som er verdt å merke seg, som er nytt for 2017, er at det er to forskjellige lisenser: Den som koster 600,- gjelder bare for tur- og trimritt. Skal du sykle aktive ritt, stille i masterklasse eller feks GD Cup må du ha lisensen som koster 850,- , etter det jeg har forstått. 

Mvh Øyvind

Nye «fartsleker» for 2017

I fjor lagde jeg en uhøytidelig konkurranse ved å velge ut tre klatringer i Vågå, og å ta Strava-tidene for disse og legge sammen. I fjor var det kun fire stykker som kjørte alle tre klatringene. I år prøver jeg derfor å ta tre klatringer som er mer brukt, i håp om å få flere på «resultatlistene». I år et blir også en konkurranse på fire stisegmenter.

Det fungerer altså slik at når man kjører bakkene/segmentene, og legger det ut på Strava, så blir automatisk oppdatert på fartslek-sida. Tidene gjøres om til poeng.

Husk trafikkreglene og å ikke ofre liv og helse, selv om det er «konkurranse»!

Presiserer at dette ikke har noe med Ottadalen SK å gjøre, men er på privat initiativ.

Link til fartsleken på asfalt: https://fartslek.no/fartslek/91/2017
Link til fartsleken på sti: https://fartslek.no/fartslek/106

Kart over bakkene/segmentene:
(Sykkel = start, klokke = mål)

Asfalt:Skjermbilde 2017-01-23 kl. 12.27.38.png

Sti:
Skjermbilde 2017-01-23 kl. 18.35.30.png

 • Øyvind Svare Odde

Medlemsbetaling 2017

Alle som skal delta i ritt for OSK, bruke klubbklær og som skal ha helårslisens MÅ betale medlemskontigent først.

Medlemsskap i 2017 koster:

Enkeltmedlem                                                    kr 300,-

Familie (dvs at de må ha same adr i Folkeregisteret)          kr 350,-

Ved elektronisk betaling: Hugs å skriv namn på den (dei) betalinga gjeld for.

Kontonummer 20856341926

Viktig!
Ved betaling av medlemsskap:
– enkeltmedl; oppgje fødselsår
– familiemedl; oppgje namn og fødselsår på alle det blir bet for

Dette for OSK si idrettsregistrering i NIF.

Hugs at for å kjøpe og bruke OSK sine sykkelklede må medlemsskap i klubben vera betalt.

Klubbkleda skal brukast på ritt.

Årsmøte

Årsmøte i Ottadalen Sykkelklubb

Vågå hotel,
torsdag 16.02.2017
kl 19.00.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av referent
 4. Valg av to stk til å skrive under årsmøtereferatet
 5. Årsmelding
 6. Regnskap
 7. Medlemskontigent 2018
 8. Godtgjørelse til leder og kasserer
 9. Støtte til yngre utøvere, støtte til deltakelse på enkeltarrangement (nasjonale ritt   
  e.l.) og arrangement som gjeld gruppe
 10. Arbeidsplan 2017. Ritt, treningsplan, fellesopplegg, rekruttering.
 11. Eventuelt. Saker under eventuelt sendes styret innen 4. februar.
 12. 12. Valg av leder, to styremedlemmer og en representant til valgkomité

Styret

Julebord 

Det blir julebord på Bokhandelen/-klubben fredag 25. november. Gratis for klubbens medlemmer, og 445,- for følge. Påmelding til Mona Kleiven på tlf 99025211 innen 5. november. 

Bestille klær?

Noen har etterlyst å få bestille andre modeller av klubbklær enn de vi har på lager, men vi trenger å bestille minst fem plagg for å kunne dette. Så dersom noen ønsker for eksempel andre modeller av drakter, tempodrakter eller lignende er muligheten nå. Det er også mulig å bestille feks langrennsklær (Swix) eller løpeklær i OSK-design. Sjekk utvalget på http://www.original.no. Prisliste ligger under. Send mail til ottadalensk@gmail.com med bestilling.

Prisliste:tilbud_no_228-20161003-1

Sammenlagtresultater GD Cup

Her er sammenlagtresultatlistene for klassene som har GD Cup-status, K/M11-12, K/M13-14 og K/M15-16:

Dersom noen oppdager feil send en mail til ottadalensk@gmail.com

K 11-12
Plass Navn Klubb Kvam Lillehammer Harpefoss Lalm Totalt
1 Thea Kvam Lillehammer CK 50 35 50 50 150
2 Sofie Kamp Kvam IL 35 50 35 0 120
3 Henriette B. Kristiansen Kvam IL 30 0 0 0 30
4 Amalie Henden Kvam IL 28 0 0 0 28
M 11-12
Plass Navn Klubb Kvam Lillehammer Harpefoss Lalm Totalt
1 Håkon Torseth Lillehammer CK 50 50 50 35 150
2 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer CK 30 35 0 50 115
3 Håkon Wedum Lillehammer CK 26 30 35 28 93
4 Andreas Krogh Ressum Kvam IL 28 28 28 26 84
5 Birk Strand Rønnestad Lillehammer CK 24 24 30 25 79
6 Ludvig Solheim Hattestad Lillehammer CK 23 23 0 27 73
7 Åsmund Krok Kvam IL 0 22 26 23 71
8 Eskil Wilhelmsen Kvam IL 21 25 23 20 69
Estin Holen Lillehammer CK 22 21 25 22 69
10 Sverre Haadem Rudland Kvam IL 35 0 0 30 65
11 Magnus Jetlund Lågen 18 18 24 21 63
12 Håvard Rudi Sør-Fron IL 15 17 22 0 54
13 Sondre Kraggerud Wadahl Lågen CK 17 19 0 19 55
14 Eirik Lindholm Lillehammer CK 25 26 0 0 51
15 Iver Thulien Braastad Fåvang 14 12 0 0 26
16 Even Ånsløkken Fåvang 13 11 0 0 24
17

 

Magnus Wiik Lillehammer CK 20 0 0 0 20
Håkon Løvseth Lillehammer CK 0 20 0 0 20
19 Jakob Aspeslåen 19 0 0 0 19
20 Jonas Langbakk Vågå IL 0 0 0 18 18
21 Leander Killi Haugen Ottadalen SK 16 0 0 0 16
Olai Opsahl Sør-Fron IL 0 16 0 0 16
22 Simon Solbakken Sør-Fron IL 0 15 0 0 15
23 Eskil Nyhus Aanekre Sør-Fron IL 0 14 0 0 14
24 Lars Muriteigen Sør-Fron IL 0 13 0 0 13
K 13-14
Plass Navn Klubb Kvam Lillehammer Harpefoss Lalm Totalt
1 Hedda Brenningen Bjørklund Lillehammer CK 0 50 0 0 50
M 13-14
Plass Navn Klubb Kvam Lillehammer Harpefoss Lalm Totalt
1 Thor Herman Kvamme Lillehammer CK 35 35 0 50 120
2 Sjur Holm Grøneng Lillehammer CK 30 30 50 35 115
3 Falk Håkenstad-Bråthen Lillehammer CK 50 28 0 0 78
4 Fredrik Strandhaug Lillehammer CK 0 50 0 0 50
5 Estin Grande Lyng Lom IL 0 0 35 0 35
6 Ægir Grande Lyng Lom IL 0 0 30 0 30
7 Sverre Stiansen Lillehammer CK 28 0 0 0 28
8 Gard Hauge Flatmo Ottadalen SK 26 0 0 0 26
Ådne Ulset Lillehammer CK 0 26 0 0 26
10 Henrik Selbæk Lillehammer CK 0 25 0 0 25
11 Åsmund A. Wefling Søre Ål 0 24 0 0 24
K 15-16
Plass Navn Klubb Kvam Lillehammer Harpefoss Lalm Totalt
1 Kjersti Korsæth Lillehammer CK 0 50 0 0 50
M 15-16
Plass Navn Klubb Kvam Lillehammer Harpefoss Lalm Totalt
1 Tormod Weydahl Ottadalen SK 50 50 0 50 150
2 Sindre Sagbakken Lillehammer CK 30 28 50 35 115
3 Jostein Karlsen Lillehammer CK 35 30 0 0 65
4 Even Karlsen Lillehammer CK 28 35 0 0 63
5 Gudbrand Skjaak Ottadalen SK 26 0 0 0 26
6 Hans Michael Doseth Lesja og Dovre SK 25 0 0 0 25