Kategori: Uncategorized

Styremøte 22 mars kl 19 på Vågå hotell.

Saker til styremøte:

– Refusjon av utlegg til Per-Ivar Weydahl

– Skal OSK arrangere Lalmsrittet? Utdanning av løypevaktere.

– GD-Cup sykkel. Skal OSK være med som arrangør?

– Øko. bidrag til medlemmer T.heim – Oslo

– Årsmøte 5/4-2018

Reklamer

Styrkeprøven 2018?

Hei alle sykkelvenner i OSK!
Jeg og Nils ønsker å få igang større felles treningsaktivitet igjen i klubben, og prøver oss med å få til ei OSK gruppe på Trondheim – Oslo i 2018.
Hovedmålet er å få til en gruppe med ett felles treningsmål, der nivået blir bestemt utifra hvem som ønsker å bli med.
Det er ikke tenkt ett 15-16 timers nivå her. Tida ser vi ved målgang, og det blir nivået på gruppa som bestemmer dette.
Blir vi en bra gjeng så ser vi for oss treninger som før 3 ganger i uka, og ett oppkjøringsritt eller to i løpet av våren. Felles spinningøkter kan også være aktuelt i vinter om det er interesse.
Her skal det være plass for alle som kan tenke seg å fullføre Styrkeprøva fra Trondheim til Oslo.
For å jobbe videre med dette ønsker vi en tilbakemelding innen 1. November fra deg som synes dette høres spennende ut.

Send en SMS til Nils 99016933 eller Tore 95817850.

Tilbakemeldinger vil danne grunnlaget for arbeidet videre.

Tore og Nils

Frivillige til GD Cup

11. juni arrangerer OSK GD Cup på Lalm. Vi trenger folk til å:- merke løypa dagen før

– dele ut startnummer til forhåndspåmeldte og ta imot påmelding etteranmeldte

– være vakter i løypa under rittet

– rydde etterpå

– vi sliter med å få på plass speaker. Forslag?
Ta kontakt med Øyvind Svare Odde på 97 16 17 61 dersom du kan bidra. 

Lalmsrittet 2017

Takk til alle som deltok og takk til alle som stilte opp slik at vi fikk et Lalmsritt også i 2017.

Det var et sterkt sykkelfelt som stilte til start,  kanskje det sterkeste noengang? Med ny avslutning i Sjårdalen blei det full spredning og de sterkeste kom først i mål.  Det var mange som satte pris på den nye avslutninga.

Vi registrerte ingen uhell og det var fin sykling.  Været var også perfekt for sykling.

Viss noen ser feil i resultatlista eller har kommentar til rittet, så send meg en e-post:  piw@vaga.kommune.no eller sms, 920 41 410,  Per-Ivar Weydahl

Lalmsrittet

Starten går fra Lalm samfunnshus kl. 12.  Hugs at siste 10 km nå går i Sjårdalen.  Ein tek av frå rv. 15 trass før Sundbrua i Vågå.

Det blir muleg å betale med vipps!

Per Ivar Weydahl. M. 920 41 410

 

Rye terrengsykkelfestival

Bra kjørt av team Weydahl i helga på Rye terrengsykkelfestival.

Tormod fikk 10., 8., og 12. pl på hhv. tempo, rundbane og kortbane. 7. pl. sammenlagt. Tormod lå an til 7. pl. søndag men kjedet  hoppa av like før mål og han tapte 5 plasser. Det fikk ikke betydning for sammendraget. Vinneren i junior elite, Tobias Johannesen, er ranka som nr tre i verden. Det var god internasjonal deltakelse både i senior og juniorklassene.

Gammer’n sykla inn til 3. og 4. pl på hhv rundbane og kortbane i klasse m 50 – 54.

Lenke til søndagens resultater: :  https://rittresultater.no/nb/sb_tid/981

BOS_1602.jpg

 

 

Info fra styremøte 28.03.2017

Nytt styre blir:
Thore Berntsen, leder
Richard Høiberg, kasserer
Oddny Susanne Horten, styremed.
Bjørn Eriksen, styremed.
Lars Blekastad, styremed.
Øyvind Svare Odde, varamed.

Ritt:

Lalmsrittet 14.05.2017
Rittleder: Per-Ivar Weydahl

GD-Cup 11.06.2017
Her trenger vi frivillige før – under og etter rittet.

Første fellestur blir søndag 2. april fra JT-sykkel kl 11:00.
De andre fellestreningene blir tirsdager og torsdager fra JT-sykkel kl 18:00

Mh
Thore B.

 

 

Les videre

Innkallelse til ekstraordinært årsmøte

Det blir ekstraordinært årsmøte i Ottadalen sykkelklubb på Vågå hotell tirsdag 21. mars kl. 19.00.

Bakgrunn:
Etter mye arbeid har det ikke lykkes valgkomiteen å finne noen til å ta på seg styreledervervet i Ottadalen Sykkelklubb. Dette er klubben pålagt å ha. 

Saksliste:
– Hva gjør vi nå? Hva kan vi gjøre for at noen er villige til å ta på seg ledervervet i OSK?
– Eventuelt nedleggelse av Ottadalen Sykkelklubb.

 

 

Referat årsmøte

Referat fra årsmøtet i Ottadalen SK 16/2 2017

 1. Valg av møteleder

Øyvind Svare Odde valgt.

 

 1. Godkjenning av innkalling

For senere år sendes møteinnkalling ut på papir sammen med giro for medlemsskap. Sendes ut fra medlemslister tilbake i tid.

 

 1. Valg av referent

Tore Sundero valgt.

 

 1. Valg av 2 stk til å skrive under møteprotokoll

Kjell Ivar Brun og Mona Kleiven valgt.

 

 1. Årsmelding

Årsmelding ble godkjent med følgende korrigeringer:

Per Ivar Weydahl har ikke mottatt støtte.

Medlemstall pr dat er ca 60.

 

 1. Regnskap

Regnskap gjennomgått og godkjent av revisor med noen få anmekninger.

Regnskapen viser ett lite overskudd, men det er ett reelt underskudd da noen fakturaer fra 2016 ble betalt etter nyttår og vil da komme på regnskapen for 2017.

 

 1. Medlemskoningent 2018

Uendret: 300.- for enkelt personer og 350.- for familie.

 

 1. Godtgjørelse for leder og kasserer

Uendret: 4000.- til leder og 4000.- til kasserer.

 

 1. Støtte til utøvere og arrangement

Uendret :

Støtte til deltagelse på diverse ritt for junior og senior under 25 år etter søknad > maks 15000kr i året etter dokumentasjon (kvittering)

Ved deltagelse i NM, Nordisk ,EM og VM blir senior over 25 år vurdert støtte etter søknad > inntil 1000kr pr ritt.

Søknadsfrist 1. desember

Norgescup-master vil ikke bli prioritert støtte.

Fortsetter som før med støtte til arrangement som gjeld gruppe,som f.eks. Birkebeinerrittet, DSSP: T-O lag og L-O lag

 1. Arbeidsplan 2017

Det er søkt om å arrangere Lomsrittet og Lalmsrittet. Nye traseer er lagt i samarbeid med lokalt politi, med fokus på trafikksikkerhet.

Treningsplaner som tidligere år, tirsdag, torsdag og søndag. Fokus på rolig tur med høy sosial faktor på søndager.

Forslag om sesongavslutning i forbindelse med Sykkel VM i Bergen. Styret utarbeider forslag.

 1. Eventuelt

Tilbud om kjøp av spinningsykler fra Lalm IL ble nedstemt.

Sjeke opp og rydde i org.nr i Brønnøysund. Klubben er registrert med 2 nr.

 1. Valg

Ny styremedlem for Mona Kleiven blir Bjørn Eriksen, og ny styremedlem for Tore Johansen blir Lars Blekastad.

Valgkomiteen har ikke klart å finne ny leder etter Øyvind Svare Odde, og det mangler også ett medlem i valgkomiteen etter Knut Rønningen.

Det berammes nytt årsmøte i mars. I forkant legger styret ut info om konsekvenser og mulige løsninger på nettsida, for om mulig å få respons fra medlemmer som ser verdien i aktiv klubbdrift og ønsker å bidra for å opprettholde driften på dagens nivå.

 

17/2 -2017

Refernt: Tore Sundero