Innkallelse til ekstraordinært årsmøte

Det blir ekstraordinært årsmøte i Ottadalen sykkelklubb på Vågå hotell tirsdag 21. mars kl. 19.00.

Bakgrunn:
Etter mye arbeid har det ikke lykkes valgkomiteen å finne noen til å ta på seg styreledervervet i Ottadalen Sykkelklubb. Dette er klubben pålagt å ha. 

Saksliste:
– Hva gjør vi nå? Hva kan vi gjøre for at noen er villige til å ta på seg ledervervet i OSK?
– Eventuelt nedleggelse av Ottadalen Sykkelklubb.

 

 

Referat årsmøte

Referat fra årsmøtet i Ottadalen SK 16/2 2017

 1. Valg av møteleder

Øyvind Svare Odde valgt.

 

 1. Godkjenning av innkalling

For senere år sendes møteinnkalling ut på papir sammen med giro for medlemsskap. Sendes ut fra medlemslister tilbake i tid.

 

 1. Valg av referent

Tore Sundero valgt.

 

 1. Valg av 2 stk til å skrive under møteprotokoll

Kjell Ivar Brun og Mona Kleiven valgt.

 

 1. Årsmelding

Årsmelding ble godkjent med følgende korrigeringer:

Per Ivar Weydahl har ikke mottatt støtte.

Medlemstall pr dat er ca 60.

 

 1. Regnskap

Regnskap gjennomgått og godkjent av revisor med noen få anmekninger.

Regnskapen viser ett lite overskudd, men det er ett reelt underskudd da noen fakturaer fra 2016 ble betalt etter nyttår og vil da komme på regnskapen for 2017.

 

 1. Medlemskoningent 2018

Uendret: 300.- for enkelt personer og 350.- for familie.

 

 1. Godtgjørelse for leder og kasserer

Uendret: 4000.- til leder og 4000.- til kasserer.

 

 1. Støtte til utøvere og arrangement

Uendret :

Støtte til deltagelse på diverse ritt for junior og senior under 25 år etter søknad > maks 15000kr i året etter dokumentasjon (kvittering)

Ved deltagelse i NM, Nordisk ,EM og VM blir senior over 25 år vurdert støtte etter søknad > inntil 1000kr pr ritt.

Søknadsfrist 1. desember

Norgescup-master vil ikke bli prioritert støtte.

Fortsetter som før med støtte til arrangement som gjeld gruppe,som f.eks. Birkebeinerrittet, DSSP: T-O lag og L-O lag

 1. Arbeidsplan 2017

Det er søkt om å arrangere Lomsrittet og Lalmsrittet. Nye traseer er lagt i samarbeid med lokalt politi, med fokus på trafikksikkerhet.

Treningsplaner som tidligere år, tirsdag, torsdag og søndag. Fokus på rolig tur med høy sosial faktor på søndager.

Forslag om sesongavslutning i forbindelse med Sykkel VM i Bergen. Styret utarbeider forslag.

 1. Eventuelt

Tilbud om kjøp av spinningsykler fra Lalm IL ble nedstemt.

Sjeke opp og rydde i org.nr i Brønnøysund. Klubben er registrert med 2 nr.

 1. Valg

Ny styremedlem for Mona Kleiven blir Bjørn Eriksen, og ny styremedlem for Tore Johansen blir Lars Blekastad.

Valgkomiteen har ikke klart å finne ny leder etter Øyvind Svare Odde, og det mangler også ett medlem i valgkomiteen etter Knut Rønningen.

Det berammes nytt årsmøte i mars. I forkant legger styret ut info om konsekvenser og mulige løsninger på nettsida, for om mulig å få respons fra medlemmer som ser verdien i aktiv klubbdrift og ønsker å bidra for å opprettholde driften på dagens nivå.

 

17/2 -2017

Refernt: Tore Sundero

 

Årsmøtereferat

Referat fra årsmøtet i Ottadalen SK 16/2 2017
1. Valg av møteleder
Øyvind Svare Odde valgt.

2. Godkjenning av innkalling
For senere år sendes møteinnkalling ut på papir sammen med giro for medlemsskap. Sendes ut fra medlemslister tilbake i tid.

3. Valg av referent
Tore Sundero valgt.

4. Valg av 2 stk til å skrive under møteprotokoll
Kjell Ivar Brun og Mona Kleiven valgt.

5. Årsmelding
Årsmelding ble godkjent med følgende korrigeringer:
Per Ivar Weydahl har ikke mottatt støtte.
Medlemstall pr dat er ca 60.

6. Regnskap
Regnskap gjennomgått og godkjent av revisor med noen få anmekninger.
Regnskapen viser ett lite overskudd, men det er ett reelt underskudd da noen fakturaer fra 2016 ble betalt etter nyttår og vil da komme på regnskapen for 2017.

7. Medlemskoningent 2018
Uendret: 300.- for enkelt personer og 350.- for familie.

8. Godtgjørelse for leder og kasserer
Uendret: 4000.- til leder og 4000.- til kasserer.

9. Støtte til utøvere og arrangement
Uendret :
Støtte til deltagelse på diverse ritt for junior og senior under 25 år etter søknad > maks 15000kr i året etter dokumentasjon (kvittering)
Ved deltagelse i NM, Nordisk ,EM og VM blir senior over 25 år vurdert støtte etter søknad > inntil 1000kr pr ritt.
Søknadsfrist 1. desember
Norgescup-master vil ikke bli prioritert støtte.
Fortsetter som før med støtte til arrangement som gjeld gruppe,som f.eks. Birkebeinerrittet, DSSP: T-O lag og L-O lag
10. Arbeidsplan 2017
Det er søkt om å arrangere Lomsrittet og Lalmsrittet. Nye traseer er lagt i samarbeid med lokalt politi, med fokus på trafikksikkerhet.
Treningsplaner som tidligere år, tirsdag, torsdag og søndag. Fokus på rolig tur med høy sosial faktor på søndager.
Forslag om sesongavslutning i forbindelse med Sykkel VM i Bergen. Styret utarbeider forslag.
11. Eventuelt
Tilbud om kjøp av spinningsykler fra Lalm IL ble nedstemt.
Sjeke opp og rydde i org.nr i Brønnøysund. Klubben er registrert med 2 nr.
12. Valg
Ny styremedlem for Mona Kleiven blir Bjørn Eriksen, og ny styremedlem for Tore Johansen blir Lars Blekastad.
Valgkomiteen har ikke klart å finne ny leder etter Øyvind Svare Odde, og det mangler også ett medlem i valgkomiteen etter Knut Rønningen.
Det berammes nytt årsmøte i mars. I forkant legger styret ut info om konsekvenser og mulige løsninger på nettsida, for om mulig å få respons fra medlemmer som ser verdien i aktiv klubbdrift og ønsker å bidra for å opprettholde driften på dagens nivå.

17/2 -2017
Tore Sundero

Per-Ivar sykla Gjende på langs

Vi har ein spesiell vinter med lite snø, men det opnar dørene for nye opplevingar på sykkelen. 

Per-Ivar Weydahl er ivrig vintersyklist, og med skikkelege piggdekk er det ikkje noko problem å sykle på stålisen som ligg på vatna rundt oss. 

Søndag sykla Per-Ivar Gjende på langs, frå Bessheim til Gjendebu og attende. Han fortel at spesielt på dei innerste 16 kilometrane var tilhøva topp, med 10-15 cm stålis. Gjende har som kjent lite bakkar, så å halde eit 25 km/t i snitt var lett. Ellers melder han om lite trafikk, faktisk var han heilt einsleg på isen denne dagen. 

Foto: Per-Ivar Weydahl

Tekst: Øyvind Svare Odde

Klubbtilbud på ruller

Wahoo Kickr og Wahoo Kickr Snap er to veldig populære og kjempegode ruller med moderne Ant+-teknologi. Disse rullene er så populære at det sjelden er tilbud på de, men nå har vi fått klubbtilbud fra http://www.efct.no:

Wahoo KICKR16: 8.999,- (veil 11.999,-)

Wahoo KICKR SNAP: 3.999,- (veil 4.999,-)
Se video av KICKR her: https://m.youtube.com/watch?v=ow1_f7ee18M

Minste bestillingsantall er 5 stk. Bestilling innen 25. februar. 

Send mail til ottadalensk@gmail.com

Nytt angående lisens i 2017

Lisens kjøpes på samme måte som den har gjort de siste år. Gå inn på sykling.no og velg Lisens i menyen og følg anvisningene. 

Det som er verdt å merke seg, som er nytt for 2017, er at det er to forskjellige lisenser: Den som koster 600,- gjelder bare for tur- og trimritt. Skal du sykle aktive ritt, stille i masterklasse eller feks GD Cup må du ha lisensen som koster 850,- , etter det jeg har forstått. 

Mvh Øyvind

Nye «fartsleker» for 2017

I fjor lagde jeg en uhøytidelig konkurranse ved å velge ut tre klatringer i Vågå, og å ta Strava-tidene for disse og legge sammen. I fjor var det kun fire stykker som kjørte alle tre klatringene. I år prøver jeg derfor å ta tre klatringer som er mer brukt, i håp om å få flere på «resultatlistene». I år et blir også en konkurranse på fire stisegmenter.

Det fungerer altså slik at når man kjører bakkene/segmentene, og legger det ut på Strava, så blir automatisk oppdatert på fartslek-sida. Tidene gjøres om til poeng.

Husk trafikkreglene og å ikke ofre liv og helse, selv om det er «konkurranse»!

Presiserer at dette ikke har noe med Ottadalen SK å gjøre, men er på privat initiativ.

Link til fartsleken på asfalt: https://fartslek.no/fartslek/91/2017
Link til fartsleken på sti: https://fartslek.no/fartslek/106

Kart over bakkene/segmentene:
(Sykkel = start, klokke = mål)

Asfalt:Skjermbilde 2017-01-23 kl. 12.27.38.png

Sti:
Skjermbilde 2017-01-23 kl. 18.35.30.png

 • Øyvind Svare Odde

Medlemsbetaling 2017

Alle som skal delta i ritt for OSK, bruke klubbklær og som skal ha helårslisens MÅ betale medlemskontigent først.

Medlemsskap i 2017 koster:

Enkeltmedlem                                                    kr 300,-

Familie (dvs at de må ha same adr i Folkeregisteret)          kr 350,-

Ved elektronisk betaling: Hugs å skriv namn på den (dei) betalinga gjeld for.

Kontonummer 20856341926

Viktig!
Ved betaling av medlemsskap:
– enkeltmedl; oppgje fødselsår
– familiemedl; oppgje namn og fødselsår på alle det blir bet for

Dette for OSK si idrettsregistrering i NIF.

Hugs at for å kjøpe og bruke OSK sine sykkelklede må medlemsskap i klubben vera betalt.

Klubbkleda skal brukast på ritt.