Kort referat fra Team G møtet på søndag

 

  • To lag L-O og T-O kjører felles samlinger i 2013
  • To lag L-O og T-O kjører satsningsritta Randsfjorden Rundt og Mjøsa Rundt sammen
  • Randsfjorden Rundt blir kjørt det gruppa er god for Mjøsa Rundt blir kjørt litt mere fornuftig pga rittets lengde og kun 2 uker til Styrkeprøven
  • Målsetning L-O 4 1/2 time. Alle i rulla og ingen stopp
  • Målsetning T-O 15.59. 2 korte stopp og serviceopplegg som vanlig. Det blir kjørt med ca 15 i rulla og resten bak. (sekk)
  • Våre 3 damer får selv vurdere når de sitter i rulla. Alle andre må inn når de får beskjed.
  • På samlinger fremover vil det i perioder bli kjørt ”overfart”. Innstill dere på dette, og jobb med ”hue”. Det er vondt, men det går over 🙂
  • Vi vurdere utfra oppmøte om samlinger kjøres felles for begge lag eller om vi deler opp i perioder på samlinga, for å få kjørt inn laga
  • Info videre vil bli gitt her, og på Facebook sida til OSK

Tore S.