Lisensregistrering 2015

Lisensregistrering foregår på samme måte i år som i fjor:

1. Gå til https://registrering.quicktiming.no/SykkelLisens . Her skal hver enkelt utøver registrere sin egen lisens. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype.

2. Faktura vil bli tilsendt til oppgitt epostadresse umiddelbart etter registrering. Sjekk også søppelpost-mappen dersom faktura ikke mottas.

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt. Den inneholder bl. a. ulykkesforsikring for ulykker under all utøvelse av sykkelsport (også  sykling til/fra arbeid) samt ulykker på reise til og fra sykkelritt.

Satsing lagkonkurranselag Lillehammer – Oslo 2014

Styret i klubben har hatt møte og drøfta vidare satsing på lagkonkurranser for neste sesong.

Tore Sundero m.f har lufta interessa for neste års satsing via facebook. Det er stor interesse for å satse på Lillehammer – Oslo til sommaren. Interessen for å satse på Trondheim – Oslo er ikkje like stor. I år og tidlegare, har klubben hatt felleslag med samarbeidande klubbar både på Lillehammer-Oslo og Trondheim-Oslo. For neste sesong er det ytra sterke ynskjer om å satse på eit reint klubblag.

Styret i klubben stiller seg bak interessen for å satse på eit reint klubblag på Lillehammer-Oslo i 2014. Vi melder på lag i lagkonkurransen. Klubben stiller i lagkonkurransen i nokre ritt i forkant av Lillehammer-Oslo. 

Tore Sundero, Nils Kvehaugen og Pål Kristian Moen er ansvarlege for vidare organisering av laget.

mvh
Gudbrand Mo

Birken 2013, transport

Bussen kjører etter følgjande plan:
Kl. 10.30 frå bilkontoret i Vågåmo og vidare til S-laget på Lalm, Skysstasjonen på Otta og Shell på Sjoa.
Thore Berntsen blir «reiseleder» nedover, tlf. 91542619.
Transport av sykler blir som tidlegare i hengar. Framhjul må av. Kvar einskild pakker sykkel etter sin eigne behov. Det blir god plass.
Det er Haverstad Turbiler som er vår transportør.

Jotunheimen rundt 5.-6. juli – dugnad!

Sykkelklubben er medarrangør av Jotunheimen Rundt 5. – 6. juli 2013.

Vi skal stå for matstasjon på Lemonsjøen og i Lom som tidlegare år.
I tillegg skal vi hjelpe Sogn Ck med påmelding og start for Sognefjellsrittet i Lom.

Vi treng mange for å hjelpe til fredagskvelden 5. juli og laurdag 6. juli.

Alle aktive i klubben må rekne med å stille opp på denne dugnaden, evt. finne ein erstattar.

Vi prøver å fordele oppgavene i Lom slik at du enten stiller fredagskvelden, frå ca 0530 – 1200 laurdag, 
eller frå ca kl. 11-16 laurdag.

Vi ynskjer tilbakemelding på når du vil stille opp. 

Ynskje om tidspunkt kan sendast til gudbrand.mo@online.no, eller 97 67 74 20.

Arrangementet er ei viktig inntekt for klubben.

INFO RANDSFJORDEN RUNDT

Vi har fått foreløpig starttid 08.45.

Oppmøte for felles info før start på storsteinen utenfor inngangen til sekretariatet kl 07.45 PRESIS! (Endres starttid, forskyves infoen tilsvarende).

Vi har med følgebil rundt med hjul og service. Innlevering av ekstra drikkeflasker på infoen 07.45.

Disse settes ut i bakken opp fra Fluberg Bru, slik at hver enkelt selv bytter flaske. Kast flaska i vegkanten, stopp og ta en ny flaske, rusle rolig  i gang igjen, ingen setter fart før vi er samla gruppe.

De som har, tar med ekstra hjulsett som også leveres inn på infoen før start.

Husk at dette er ett satsningsitt, og må prioriteres!

 

Da sees vi på Brandbu lørdag morgen, med stål i ben og armer og masse godt humør! 🙂

Tore S.