Lalmsrittet 14. mai 2017

Hei

Vi treng funksjonærar til ulike oppgåver  denne dagen.

Blant anna vakter og tidtakarar m.m.

Kan du stille heile eller delar av denne dagen så gje attendemelding til Per-Ivar Weydahl, e-post: piw@vaga.kommune.no , M: 920 41 410

Reklamer