Info fra styremøte 28.03.2017

Nytt styre blir:
Thore Berntsen, leder
Richard Høiberg, kasserer
Oddny Susanne Horten, styremed.
Bjørn Eriksen, styremed.
Lars Blekastad, styremed.
Øyvind Svare Odde, varamed.

Ritt:

Lalmsrittet 14.05.2017
Rittleder: Per-Ivar Weydahl

GD-Cup 11.06.2017
Her trenger vi frivillige før – under og etter rittet.

Første fellestur blir søndag 2. april fra JT-sykkel kl 11:00.
De andre fellestreningene blir tirsdager og torsdager fra JT-sykkel kl 18:00

Mh
Thore B.

 

 

Reklamer

Innkallelse til ekstraordinært årsmøte

Det blir ekstraordinært årsmøte i Ottadalen sykkelklubb på Vågå hotell tirsdag 21. mars kl. 19.00.

Bakgrunn:
Etter mye arbeid har det ikke lykkes valgkomiteen å finne noen til å ta på seg styreledervervet i Ottadalen Sykkelklubb. Dette er klubben pålagt å ha. 

Saksliste:
– Hva gjør vi nå? Hva kan vi gjøre for at noen er villige til å ta på seg ledervervet i OSK?
– Eventuelt nedleggelse av Ottadalen Sykkelklubb.

 

 

Referat årsmøte

Referat fra årsmøtet i Ottadalen SK 16/2 2017

 1. Valg av møteleder

Øyvind Svare Odde valgt.

 

 1. Godkjenning av innkalling

For senere år sendes møteinnkalling ut på papir sammen med giro for medlemsskap. Sendes ut fra medlemslister tilbake i tid.

 

 1. Valg av referent

Tore Sundero valgt.

 

 1. Valg av 2 stk til å skrive under møteprotokoll

Kjell Ivar Brun og Mona Kleiven valgt.

 

 1. Årsmelding

Årsmelding ble godkjent med følgende korrigeringer:

Per Ivar Weydahl har ikke mottatt støtte.

Medlemstall pr dat er ca 60.

 

 1. Regnskap

Regnskap gjennomgått og godkjent av revisor med noen få anmekninger.

Regnskapen viser ett lite overskudd, men det er ett reelt underskudd da noen fakturaer fra 2016 ble betalt etter nyttår og vil da komme på regnskapen for 2017.

 

 1. Medlemskoningent 2018

Uendret: 300.- for enkelt personer og 350.- for familie.

 

 1. Godtgjørelse for leder og kasserer

Uendret: 4000.- til leder og 4000.- til kasserer.

 

 1. Støtte til utøvere og arrangement

Uendret :

Støtte til deltagelse på diverse ritt for junior og senior under 25 år etter søknad > maks 15000kr i året etter dokumentasjon (kvittering)

Ved deltagelse i NM, Nordisk ,EM og VM blir senior over 25 år vurdert støtte etter søknad > inntil 1000kr pr ritt.

Søknadsfrist 1. desember

Norgescup-master vil ikke bli prioritert støtte.

Fortsetter som før med støtte til arrangement som gjeld gruppe,som f.eks. Birkebeinerrittet, DSSP: T-O lag og L-O lag

 1. Arbeidsplan 2017

Det er søkt om å arrangere Lomsrittet og Lalmsrittet. Nye traseer er lagt i samarbeid med lokalt politi, med fokus på trafikksikkerhet.

Treningsplaner som tidligere år, tirsdag, torsdag og søndag. Fokus på rolig tur med høy sosial faktor på søndager.

Forslag om sesongavslutning i forbindelse med Sykkel VM i Bergen. Styret utarbeider forslag.

 1. Eventuelt

Tilbud om kjøp av spinningsykler fra Lalm IL ble nedstemt.

Sjeke opp og rydde i org.nr i Brønnøysund. Klubben er registrert med 2 nr.

 1. Valg

Ny styremedlem for Mona Kleiven blir Bjørn Eriksen, og ny styremedlem for Tore Johansen blir Lars Blekastad.

Valgkomiteen har ikke klart å finne ny leder etter Øyvind Svare Odde, og det mangler også ett medlem i valgkomiteen etter Knut Rønningen.

Det berammes nytt årsmøte i mars. I forkant legger styret ut info om konsekvenser og mulige løsninger på nettsida, for om mulig å få respons fra medlemmer som ser verdien i aktiv klubbdrift og ønsker å bidra for å opprettholde driften på dagens nivå.

 

17/2 -2017

Refernt: Tore Sundero