Årsmøte 2015

Det endelige referat fra årsmøtet 2015 kommer snart, men vi kan ta de viktigste her da det er en del det er greit å få ut informasjon om så fort som mulig:

Lomsrittet arrangeres 1. mai  og Lalmsrittet arrangeres 10. mai 2015.

Det er ekstremt viktig at klubbens medlemmer melder seg til ottadalensk@gmail.com om hvilket ritt de har mulighet for å gjøre en dugnadsjobb under. Spesielt under Lomsrittet har det de senere årene vært enormt vanskelig å skaffe nok folk. Dersom vi ikke i god tid før rittet får på plass ca 15 personer som kan stille rittdagen, så henger hele rittet i en tynn tråd! Vi tar også kontakt med lag og organisasjoner i Lom for å høre om noen av disse er interessert i å stille med mot en del av overskuddet.

Treningsplan våren 2015. Styret må vurdere hvem som skal sette opp treningsplan og lede treningene utover våren.
Følgende innspill kom:
– Fortsette med oppmøte på Lalm på alle treninger.
– Terrengtreninger parallelt med tempotreninger.
– Ikke bare rullekjøring opp og ned Ottadalen, men bruke mer baksideveger o.l.
– Ta oss bedre tid på langturer. Ta seg tid til kaffestopp o.l.
– Plotte inn Motbakkerittet Mot Rondane (Kvam IL) i tredagersritt. Invitere med feks Kvam
og Lågen på tredagersritt.

Støtte til yngre utøvere, støtte til deltakelse på enkeltarrangement (nasjonale ritt e.l.) og arrangement som gjeld gruppe.
Det ble gjort følgende vedtak:

Yngre utøvere (under 20 år): Inntil kr 2000 pr ritt, maksimalt kr 10 000 pr år. Utgifter må dokumenteres.
Nasjonale ritt (Norgescup/NM) for utøvere over 20 år: Inntil kr 1000 pr ritt, maksimalt 5000 pr år. Utgifter må dokumenteres.
Gruppearrangementer: Etter søknad. Rittene det gis støtte til må være ritt der alle klubbens medlemmer har mulighet til å delta. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle.
Søknader om all støtte må sendes styret.

Styret 2015:

Leder: Øyvind Svare Odde – valgt for 2 år
Kasserer: Gudbrand Mo – 1 år
Styremedlem: Rita Lillebråten – sitter 1 år til
Styremedlem: Mona Kleiven – gjenvalgt for 2 år
Styremedlem: Pål Kristian Moen – sitter 1 år til
Styremedlem: Tore Langrusten Johansen – valgt for 2 år

Reklamer

Syklister i skisporet

Nei, dette skal ikke handle om konflikten mellom fatbikere og skiløpere som «herjer» i skispor rundt om i landet, men om OSK-ere som i dag deltok i Furusjøen rundt på ski.

Therese Rosten vant den kortere varianten av rennet.

Av de som gikk den fulle distansen ble Josef Grothe ble nr 13 i M50, Erik Trønnes ble nr 4, Hans Ødegård nr 21 og Paul Holen nr 23 i M55.

I tillegg stilte flere OSK-ere for andre klubber.

Alle resultater.

Lisensregistrering 2015

Lisensregistrering foregår på samme måte i år som i fjor:

1. Gå til https://registrering.quicktiming.no/SykkelLisens . Her skal hver enkelt utøver registrere sin egen lisens. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype.

2. Faktura vil bli tilsendt til oppgitt epostadresse umiddelbart etter registrering. Sjekk også søppelpost-mappen dersom faktura ikke mottas.

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt. Den inneholder bl. a. ulykkesforsikring for ulykker under all utøvelse av sykkelsport (også  sykling til/fra arbeid) samt ulykker på reise til og fra sykkelritt.

Årsmøte

Onsdag  18. februar 2015 kl. 19.00 på Vågå Hotel

Dagsorden

 • Val av møteleiar
 • Godkjenning av innkalling
 • Val av referent
 • Val av to stk. til å skrive under årsmøtereferatet
 • Godkjenning av årsmelding
 • Godkjenning av rekneskapen
 • Medlemskontingent 2016
 • Godtgjersle til leiar og kasserar
 • Støtte til yngre utøvarar, støtte til deltaking på einskilde arrangement (nasjonale arr. el.l) og arr. som gjeld gruppe (t.d Birken)
 • Forslag til arbeidsplan og budsjett for 2015
 • Arrangement i eigen regi i 2015
 • Val

Saker som medlemmar vil ha opp på årsmøtet bør vere fremma for styret senast ei veke før årsmøtet.

Etter møtet vil Anders Nordnes syne bilete frå sykling i Syd–Tirol området

Helsing styret i Ottadalen Sykkelklubb