Treningsplan for vår 2014 er ute

Da er vårens treningsplan publisert. Det kommer en nedlastbar plan snart.

https://ottadalen-sykkelklubb.no/treningsplan/

Reklamer

Lomsrittet (1. mai) og Lalmsrittet 11. mai

Lomsrittet (1. mai)

Ansvarleg frå styret: Øyvind Svare Odde og Rita Lillebråten

Lalmsrittet (11. mai),

Ansvarleg frå styret: Mona Kleiven og Per-Ivar Weydahl

l båe ritta blir det dugnad på  diverse arbeid

Merking av løypa

Rigging kvelden i forvegen

Oppsamlarbil inkl. fjerning av løypemerking.

Vakter i kryss

Sekretariat

Ta imot folk ved målgang

Nedrigging etter rittet.

«Tigging» av uttrekkspremier

Dei som allereie no veit at dei kan bidra på eit av ritta melder attende til Øyvind (Lomsrittet) eller Per-Ivar (Lalmsrittet)

oyvindsvareodde@hotmail.com eller piw@vaga.kommune.no

Referat frå årsmøte

Utdrag frå årsmøteref,  ligg vedlagt.

Hele referatet kan lastes ned her:   Årsmøte_Ottadalen_Sykkelklubb_2014 (.doc)

1.      Medlemskontingent for 2015: Enkeltmedlem kr 300 og familiemedlem kr 35.

2.      Godtgjørelse formann og kasserer for 2014. Satsane for godgjering vart bestemt å til ei kvar tid følgje den høgste skattefrie sats.   Dette inntil årsmøtet vedtek noko anna.

3.      Støtte til yngre utøvere (sponsing) for 2014. Vidareføring av ordninga for 2013.

4.      Søknad om støtte til ritt sendes til styret som avgjer i kvart enkelt tilfelle.

5.      Arrangement i 2014: 1. mai – Lomsrittet. 11. mai – Lalmsrittet. Det vart ved fleirtalsvedtak på årsmøtet vedteke og ikkje ta ansvar for matstasjonar under «Jotunheimen rundt 2014».

Ein komité: Erik Trønnes, Rolv Odde og Mona Kleiven ser på ritt-trase for dei to ritta som klubben arrangerer. Dette med tanke på tryggleik.

6.      Val:           Per-Ivar Weydahl – leiar for 1 år.

Pål Kristian Moen – 2 år

Rita Lillebråten – 2 år

Øyvind Svare Odde – 2 år (sa seg villig til å stille som leiar i 2015).

Nils Kvehaugen – sit 1 år til

Mona Kleiven – sit 1 år til

Styret kjøper kasserarteneste av Gudbrand Mo for neste år.

Anders Kr Nordnes – revisor

Tore Johansen – vara

Valkomite:       Pål Inge Sanden (frå tidlegare)

Tore Sundero (valt på årsmøtet)

Anders Kr Nordnes

Ref.

Olav Trønnes                                                                                   Erik Trønnes